Değişim Programları-Erasmus+

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

ERASMUS NEDİR

Erasmus+ Programı, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor faaliyetlerini desteklemek için hazırladığı programın adıdır. Bu proje ile milyonlarca genç için yurt dışında eğitim imkanı, öğrenim yapabilme ve tecrübe kazanma imkanı sunmaktadır.

Hayat boyu Öğrenme Programlarının yeni adı Erasmus + olmuştur. Üniversitemiz Erasmus+ Programını Türk Ulusal Ajansı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde yürütmektedir.

ERASMUS + ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları sağlanmaktadır.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay faaliyeti içermektedir.

Katılımcılara Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

Katılımcılar için harcırah ve seyahat giderleri

Özel ihtiyaç desteği

Nasıl Başvuru Yapılır?

Öğrenci ve personel Yükseköğretim kurumunun her akademik yılda açtığı ilan(lara) başvuruda bulunur.

Başvuru şartları her ilanda belirtilir.

Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?

Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:

  • AB üyesi ülkeler
  • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
  • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

2019-2020 yılında;

Öğrenim: 500 €

Staj: 600 €

(1.ve 2. grup ülkeler)

Aşağıdaki bağlantıdan Fen Fakültesi Kimya Bölümü için anlaşmalı olunan üniversitelere ulaşabilirsiniz:

https://app.erasmus.gazi.edu.tr/tr/euc-agreements/list

 

Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Servet ÇETE

Tel: +90 312 202 11 37

e-posta: scete@gazi.edu.tr

background image