Program Yeterlilik

 

1. Kimya biliminin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek.

2. Bilimsel bakış açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenmek.

 3. Temel Kimyasal konular hakkında bilgi sahibi olmak.

4. Sosyolojik perspektifleri eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit etmek.

5. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek.

6. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili diğer bilimlerle bağlantı kurmak; bilginin diğer yakın bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenmek.

7. Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaşma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirme.

8. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.  

9. Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

10. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

11. Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.

 

Mezuniyet Koşulları 

Madde 38- Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.  

Genel not ortalaması 3.00- 3.50 arasında olan öğrenciler ONUR, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler YÜKSEK ONUR listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

Fakülte tarafından verilecek ön lisans ve lisans diplomaları her düzey için farklı, fakat Gazi Üniversitesi'nin bütün öğretim kurularında müşterek olmak üzere düzenlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere ''Mezuniyet Geçici Belgesi'' verilir. Diploma bir defa verilir.

Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.