Misyon-Vizyon - Kimya
Misyon-Vizyon

Misyon

Kimya Bölümümüzün misyonu, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayi ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, AR-GE’nin önemini bilen insani değerlere saygılı, kimyagerleri yetiştirmektir. Bölümümüz, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bölümümüzün Lisansüstü düzeydeki misyonu ise çok çeşitli ve güncel bilimsel çalışma alanlarında Dünyadaki gelişmelere paralel ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak, evrensel niteliğe sahip üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

***

Vizyon

Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen kimyagerler yetiştirmek, bilim ve teknoloji alanında özgün araştırmalar yaparak onların toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir Bölüm olmaktır.

***