Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon

Kimya Bölümümüzün misyonu, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayi ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, AR-GE’nin önemini bilen insani değerlere saygılı, kimyagerleri yetiştirmektir. Bölümümüz, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bölümümüzün Lisansüstü düzeydeki misyonu ise çok çeşitli ve güncel bilimsel çalışma alanlarında Dünyadaki gelişmelere paralel ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak, evrensel niteliğe sahip üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

***

Vizyon

Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen kimyagerler yetiştirmek, bilim ve teknoloji alanında özgün araştırmalar yaparak onların toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir Bölüm olmaktır.

***

Değerler

Bilimsel araştırmada etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenme becerisi ve motivasyonu olan, toplumun her alanında gelişmeyi sağlayacak, dünya ile eş zamanlı ar-ge olanaklarını kullanan bireyler yetiştirmek.

Hedefler

Ø  Bölüm öğrencilerinin iş hayatında gereksinim duyacakları, vizyonlarını geliştirecek geleceğe ışık tutacak seçmeli ders ve aktivitelerin oluşturulması.

Ø  Eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri takip edebilen ve ar-ge çalışmaları yapabilecek bir kadronun devamını sağlanmas

Ø  Mevcut eğitim laboratuvarlarının güncel tutulması.

Ø  Mevcut araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi ve artırılması.

Ø  Araştırma personeli sayısının niteliğinin ve niceliğinin artırılması.

Ø  Disiplinler arası çalışmaların sayısının arttırılması.

Ø  Bölümün Yüksek Lisans, Doktora çalışmalarının sayısının ve kalitesinin artırılması.

Ø  Öğretim üyesi başına uluslararası yayın ve atıf sayısının artırılması.

Ø  Katma değeri yüksek ürün geliştirecek sanayi işbirliklerinin oluşturulması ve artırılması.

Ø  Ulusal ve uluslar arası projelerin artırılması.