Merkez Laboratuvar

 

Cihazlar

Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)

Yüksek Performanslı Sıvı Kro​matografisi (HPLC)

Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi (GPC)

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-İR)

Organik Elementel Analiz Cihazı (OEA

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS

Analiz İstek Formları

Analiz Bedelleri

Diğer Cihazlar ve Analiz Bedelleri

 

     Analiz yaptırılması için izlenecek adımlar:

 ♦ Analiz yaptırmak isteyenler, numune, analiz istek formu ve ödemenin yapıldığını gösteren  banka dekontu ile birlikte üniversitemize doğrudan veya kargo yoluyla başvuru yapabilirler. Hizmet bedelinin belirtilen banka hesaplarına yatırılması ve ilgili dekontun analiz yapılacak cihaza ait e-posta adresine gönderilmesini takiben analize başlanabilmektedir.

 ♦ Başvuru formunda analizi talep eden kişinin tüm erişim bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu ve e-posta adresi) verilmelidir.

Analiz istek formunda numunelerle ilgili marka/firma ismi belirtilmemelidir. Numuneler kodlanarak getirilmelidir. Kodlar tercihen kısa olmalıdır.

Analiz için numuneler, tanımlanan miktarda getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı gibi) veren bir etiket olmalıdır.

 ♦ Numunelerin toksisitesi ve saklama koşulları analiz istek formunda belirtilmelidir.

 ♦ Numunelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.

 ♦ Analiz sonuçları en kısa zamanda e-posta yoluyla verilen e-posta adresine gönderilecektir.

 ♦ Dekontun açıklama kısmında yapılacak analiz belirtilmelidir.

 

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ali DİŞLİ

Tel: (312) 202 11 35 

 adisli@gazi.edu.tr

Merkez Laboratuvar Sorumlusu

Doç. Dr. Serkan YAVUZ

Tel: (312) 202 13 75

syavuz@gazi.edu.tr

 

Cihaz Sorumluları

 

Öğr. Gör. Sinan ÖREN (FT-İR, GC)

Öğr. Gör. Dr. Ertan YİLDİRİM  (HPLC, GPC)

Öğr. Gör. Doğukan DOYDUK (NMR, OEA)

Öğr. Gör. Argun TÜRKER (AAS, NMR)

Öğr. Gör. Dr. Elvan HASANOĞLU ÖZKAN (OEA, FT-İR)

Öğr. Gör. Kübra ÖZKAN HÜKÜM (HPLC, GPC)

NMR :  gaziffnmr@gazi.edu.tr

FT-İR / OEA :  gaziffelementel@gazi.edu.tr