Bilimsel Hazırlık Programı ve Dersleri

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

  1. Kimya ya da Kimya (İngilizce) Ana Bilim Dalı Lisansüstü programlara kayıt olmaya hak kazanmış Biyokimya (Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel Bilimler), Biyokimyagerlik, Eczacılık, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Gıda Bilimi ve Teknolojileri (Ziraat), Gıda Bilimleri (Gıda Fakültesi), Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya Yüksek Mühendisliği, Uygulamalı Kimya, Kimya Lisans ve Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Fizik, bölümleri dışındaki mezunlara BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI uygulanır.
  2. Bilimsel hazırlık programındaki dersler, önceki Lisans programında alınmış ise bu derslerden muafiyet için not dökümü ve ilgili ders içerikleri Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu (FORM-6) ile birlikte bir dilekçe ile Kimya Ana Bilim Dalı Başkanlığına verilmelidir. Muafiyet durumu Ana Bilim Dalı Lisans Eğitim Komisyonunca değerlendirilir.
  3. Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulan öğrenci bilimsel hazırlık dersleri yanında ayrıca Lisansüstü programdan en fazla iki ders alabilir.
  4. Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz (M4/6 senato). Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz (M4/9 senato).
  5. Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır (M4/4 senato).
  6. Yaz eğitim-öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (M4/4 senato).

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından  alınan karar gereği, Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programları için bilimsel hazırlık derslerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasını karar verilmiştir.

 

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Dönemi

KİM203

Anorganik Kimya I

GÜZ

KİM2101

Analitik Kimya I

GÜZ

KİM303

Biyokimya I

GÜZ

KİM102

Genel Kimya II

BAHAR

KİM258

Fizikokimyaya Giriş

BAHAR

KİM2106

Organik Kimya I

BAHAR