Lisansüstü Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

Yüksek lisans ve doktora zorunlu derslerinden 2(iki) tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında, kalan 3(üç) tanesi ise doktora öğrenimi sırasında alınmalıdır.

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

5211304

İleri Fizikokimya I

5081304

Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I

5021304

Organik Reaksiyon Mekanizmaları

5451304

Karbonhidrat ve Lipit Metabolizması

5181304

Kimyasal Bağlar