Lisansüstü Dersler (Zorunlu-Seçmeli) - Kimya
Lisansüstü Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

Yüksek lisans ve doktora zorunlu derslerinden; 2(iki) tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında, kalan 3(üç) tanesi ise doktora öğrenimi sırasında alınmalıdır.

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

5081304

Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I  (Yüksek Lisans)

5181304

Kimyasal Bağlar  (Yüksek Lisans)

5021304

Organik Reaksiyon Mekanizmaları  (Doktora)

5451304

Karbonhidrat ve Lipit Metabolizması  (Doktora)

5211304

İleri Fizikokimya I  (Doktora)