Hedefler
Ø  Bölüm öğrencilerinin iş hayatında gereksinim duyacakları, vizyonlarını geliştirecek geleceğe ışık tutacak seçmeli ders ve aktivitelerin oluşturulması.
Ø  Eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri takip edebilen ve ar-ge çalışmaları yapabilecek bir kadronun devamını sağlanması.
Ø  Mevcut eğitim laboratuvarlarının güncel tutulması.
Ø  Mevcut araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi ve artırılması.
Ø  Araştırma personeli sayısının niteliğinin ve niceliğinin artırılması.
Ø  Disiplinler arası çalışmaların sayısının arttırılması.
Ø  Bölümün Yüksek Lisans, Doktora çalışmalarının sayısının ve kalitesinin artırılması.
Ø  Öğretim üyesi başına uluslararası yayın ve atıf sayısının artırılması.
Ø  Katma değeri yüksek ürün geliştirecek sanayi işbirliklerinin oluşturulması ve artırılması.
Ø  Ulusal ve uluslar arası projelerin artırılması.