Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-İR)

Bölümümüzde Thermo Scientific Nicolet İS5 cihazı bulunmaktadır.

Elmas mercekli ATR ve KBr pellet başlığı bulunmaktadır.

Örnek Teslim Şartları

Cihazımızda hem katı hem sıvı numune analizi yapılmaktadır. KBr ile pellet hazırlanarak yapılacak analizlerde KBr hizmet alan kişi tarafından temin edilmelidir.

Sorumlular:

Öğr. Gör. Sinan ÖREN

Öğr.Gör. Dr. Elvan HASANOĞLU ÖZKAN

Tel: (312) 202 11 36

e-posta: soren@gazi.edu.tr

             ehasanoglu@gazi.edu.tr