Faaliyet Raporları

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı            
Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Diğer Etkinlikler Genel Toplam
A B A B A B A B A B A B  
  5 11 20   21         1   58
                         

A: Ulusal, B: Uluslararası

Bilimsel Yayın Sayıları        
Makale Bildiri Kitap
A B A B A B
4 65 12 46   4
           
A: Ulusal, B: Uluslararası
Proje Bilgileri        
  Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenecek TL
TÜBİTAK 3   3 3 505.934
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 5 3 8 4 260.806,22
DİĞER          
TOPLAM 8 3 11 7 766.740,22