Seminer - Doktora Yeterlik

2020-2021-Bahar Dönemi Lisansüstü Seminer Programı (Yüksek Lisans, Yüksek Lisans (İngilizce), Doktora):

Yüksek Lisans, Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora seminer programları dönemin son üç haftası içinde ilan edilecektir.

2020-2021-Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı:

3-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.