Değerler - Kimya
Değerler
Bilimsel araştırmada etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenme becerisi ve motivasyonu olan, toplumun her alanında gelişmeyi sağlayacak, dünya ile eş zamanlı ar-ge olanaklarını kullanan bireyler yetiştirmek.