Bölüm Tanıtımı

        

Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü'ne Hoş Geldiniz

Kimya Bölümümüz 1982 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümünde sunulan Lisans programı, alanında son gelişmeleri izleyen, çağdaş araştırma-geliştirme çalışmalarında yetkin öğrenciler yetiştirecek şekilde hazırlanmış mesleki bir programdır. Bölümümüz 4 yıllık Lisans eğitimi vermektedir.

2012-2013 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlayarak İNGİLİZCE DESTEKLİ TÜRKÇE EĞİTİM modeli uygulanmaktadır. Bu modelde hazırlık sınıfına eşdeğer (yaklaşık 400 saatlik) İngilizce dersleri dört yıla dağıtılarak okutulmaktadır. Ayrıca dördüncü sınıfta Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya modüllerinden birini seçerek o dalda kısmen ihtisaslaşmış olarak mezun olunmaktadır.

Kimya Bölümünde 5 anabilim dalı mevcuttur: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya. Kimya Bölümünde, Genel Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Anorganik Kimya Laboratuvarı, Fizikokimya Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı ve Organik Kimya Laboratuvarı olmak üzere 7 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yürütüldüğü, Analitik Kimya Laboratuvarı (4 adet), Anorganik Kimya Laboratuvarı (2 adet), Fizikokimya Laboratuvarı (6 adet), Biyokimya Laboratuvarı (2 adet), Organik Kimya Laboratuvarı (3 adet) ve Teorik Kimya Araştırma Laboratuvarı (1 adet) olmak üzere 18 tane araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Kimya Bölümü'nü bitiren Lisans mezunları "KİMYAGER" ünvanı ile diploma alırlar. Kimya Sanayi; işletme, AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında, ilaç sanayi; AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları, ilaç pazarlamasında ürün sorumlusu olarak, AR-GE şirketlerinde, özel ve resmi laboratuvarlarda, resmi ve özel klinik teşhis laboratuvarlarında, moleküler biyoloji laboratuvarları ve şirketlerinde, kimyasal madde ve cihaz satış ve pazarlama şirketlerinde, tekstil sektöründe, ithalat ve ihracat şirketlerinde, gıda sektörü; kalite kontrol, ürün geliştirme ve pazarlamasında, polimer sanayi, kaplama ve plastik fabrikalarında kimyager olarak çalışabilirler.

Fen Fakültesinin Biyoloji ve Fizik, Mühendislik Fakültesinin Kimya Mühendisliği Bölümlerinde yandal ve çift anadal yapılabilmektedir.

Kimya Bölümünde verilen eğitim - öğretim doğrultusunda;

  1. Yeterli kimya bilgisi almış,
  2. Görev aldığı sektörlerde deney tasarlama, modern cihazları kullanma, sonuçları değerlendirme, yorumlama bilgi ve becerisine sahip,
  3. Bilim ve teknolojiyi takip ederek kendini sürekli yenileyen,
  4. Kimya ile ilgili karşılaştığı sorunlara profesyonel çözümler üretebilen,
  5. Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilen ve bunun sonucunda özgün yayın, patent ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunacak yeni yöntemler geliştiren,
  6. Ekip çalışmasına yatkın ve kendini açık bir şekilde ifade edip iletişim kurabilen, kimyagerler ve yüksek kimyagerler yetişmektedir.

Gazi Kimya Bölümü 38 öğretim üyesi (25 Profesör, 12 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi), 15 araştırma görevlisi ve 5 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Çağın gereksinimlerine uygun modern alt yapısı ile her yıl normal öğretime 40 öğrenciyi kabul etmektedir. Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışma; Ulusal ve Uluslar arası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğ vardır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yazılan ya da tercüme edilen kitap sayısı 40’ın üzerindedir. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı DPT, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans ve Doktora programı Kimya Bölümüyle işbirliği halinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Kimya Bölümü'nün amacı, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri  yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktır.

Bölümümüzde Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde çok sayıda öğrenci yurt dışına gönderilmiştir.

Kimya Bölümü, kimyanın her alanında araştırma yapan öğretim üyesi kadrosuyla, modern  araştırma laboratuarlarıyla,  NMR, FT-IR, UV-GB, ICP, HPCL, GPC ve atomik absorpsiyon gibi modern aletleri bulunan kuvvetli bir araştırma alt yapısıyla ülkemizin ve üniversitemizin en önde gelen bölümlerinden birisidir.