AAS

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (AAS)

Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları  hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir. Ölçülen elemente özel kullanılan oyuklu katot lambasından yayılan ışınım mevcut alevden geçirilerek parçalı katı hal dedektör tarafından ölçülür. Analizi yapılacak örnek aleve gönderilir, örneğin içinde ilgili element mevcutsa, lambadan gelen ışınımın absorplar ve böylece ışınımın şiddeti azalır. Absorplanan ışınım miktarı örneğin içinde bulunan elementin derişimiyle doğrudan bağlantılıdır.

Bölümümüzde; Varian (Australia) Spectra AA240FS Zeeman zemin düzeltmeli Alevli AAS ve Varian (Australia) Spectra AA240Z Zeeman zemin düzeltmeli Grafit Fırın AAS bulunmaktadır.

Öğr. Gör. Argun TÜRKER

Ofis: (312) 202 12 72

E-posta: argunturker@gazi.edu.tr