Duyurular

   Öğrenciler Staj formunu eksiksiz doldurduktan sonra danışmanına imzalatıp salı ve perşembe günleri en geç saat 12:00 ye kadar bölüm 

    sekreterliğine teslim etmelidirler. Aynı gün saat 17:00 den sonra formlarını bölüm sekreterliğinden geri alabilirler.

    Salı ve perşembe günü dışında onay işlemi yapılmayacaktır.

                                                                                                                                                                 Kimya Bölüm Başkanlığı