Participation in the Congresses

NanoTR-8, 25-29 June 2012, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

Ozet-NanoTR-8 için tıklayınız.

Demirel Birlik G., Korkusuz C., Çaykara T., Dual pH/ light Triggered Monolayer Films for DNA Release.

 

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) in Ankara,  26-29 June 2012

Özetler Pharmaceutical Sciences için tıklayınız

Dilek Nartop, Nurşen Sari, Hatice Öğütcü, Perihan Gürkan. Novel Asymmetric Schiff Bases and their Antimicrobial Properties., Dilek Nartop, Hatice Öğütçü, Nurşen Sarı. Evaluation of Antimicrobial Activities of a new Asymmetric Schiff Base.

Nurşen Sarı, Nurdan Kurnaz , Hatice Öğütcü. Comparison Antibacterial and Antifungal Properties of Between Diamagnetic and Paramagnetic Ni(II) Complexes.

Nurdan Kurnaz, Hatice Öğütcü, Nurşen Sarı. Novel Cr(III) Complexes of D-Aminoacid-Schiff Bases as Antimirobial Agents.

 

II. Eser Analiz Çalıştayı, 27–30 Haziran 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, Türkiye. 

Özetler-II. Eser Analiz Çalıştayı için tıklayınız.

Olcay Şendil, Esengül Ateş, Güler Somer, Güler Ekmekci Nar ekşisinde selenyum ve bakırın diferansiyel puls polarografisi ile tayini için yöntem geliştirme (poster sunumu).

Güler Somer, Ziya Almas, Olcay Şendil Eser miktarda nitrit iyonunun diferansiyel puls polarografisi ile dolaylı yoldan tayini için yeni bir yöntem geliştirilmesi (sözlü sunum). 

Tuba Sarıgül ve Recai İnam, Sulfonilüre grubu pestisitlerin elektrokimyasal yöntemlerle tayinleri (sözlü sunum). 

 

13th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions, 2-6 Temmuz, 2012, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 H. I. Unal, B. Cetin, O. Erol, “Negative and Positive Electrorheological Response of Polyindene/Colemanite Conducting Composite” (Sözlü bildiri).

M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal, O. Erol, “Electrorheological Properties of Conducting Polymer-graft-Chitosan Copolymers”  (Sözlü bildiri).

M. Cabuk, M. Yavuz, H.I. Unal, O. Erol, “Effects of Promoter and Dedoping on Electrorheological Properties of s of Conducting Polymer-graft-Chitosan Copolymers”, (Poster sunumu).

T. Ergin, D. Altıparmak, H. I. Unal, “Optimal Design and Performance Evaluation of Magnetorheological Dampers in Different Modes” (Poster sunumu).

 

26th Conference of the European Colloid and Interface Society, 2-7 Eylül, 2012, Malmö, İsveç.

O. Erol, H. I. Unal, “Colloidal behaviors of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/TiO2 nanotube hybrid nanoparticles”, (Poster sunumu).

H. I. Unal, O. Erol, O. Y. Gumus, “Quarternized-poly(N-vinylimidazole)/montmorillonite nanocomposite: Synthesis, characterization and electrokinetic properties” (Poster sunumu).

EFC Workshop: Beyond Single Oxidants, 19-21 Eylül 2012 Workshop, Dechema Frankfurt, Almanya

A. Aytaç, A.Elif SanlıDeactivation of graphite supported nano-silver for application of direct borohydride/peroxide fuel cells. 

 

The European Corrosion Congress (EUROCORR)-2012, 9-13 Eylül 2012 Sheraton İstanbul, Maslak, Türkiye

M. Karakuş, A. Aytaç, S. Bilgiç  Corrosion Rate and Chirality Comparison of the Effect of R- and S-Dithiophosphinamides on The Mild Stil Corrosion. 

H. Üçkardeş, S. B. Koçak, S. Bilgiç, P. Ö. Yıldız,A. Aytaç  Corrosion Inhibition of Mild Steel By 16- and 17-Membered N2O2 Donor Type dibenzo-Bis-Imino Crown Ethers in HCl. 

Pınar Özge Yıldız,A. Aytaç, S. Ören A Corrosion Inhibitor for Cleaning Ink From A Printing Pres. 

 

VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 3-7 Eylül 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye.  

Özetler-VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi çin tıklayınız.

Erdoğan Hasdemir, Demet Uzun, N,N’-Bis(indol-3-karboksaldimin)-1,2-diaminosiklohekzan schiff bazı İle modifiye camsı karbon elektrot kullanarak askorbik asit ve ürik asit varlığında dopamin tayini. 

Demet Uzun, Erdoğan HasdemirElektrokimyasal yöntemle modifiye camsı karbon elektrot kullanarak askorbik asit ve ürik asit varlığında dopamin tayini. 

 

II. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Haziran 2012, Ankara, Türkiye.

Dilek ÇİMEN(Düzenleyici ve Eğitimci)

Burcu AYDINER (Düzenleyici ve Eğitimci)

 

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. 

Özetler-IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi için tıklayınız.

Özetler2-IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi için tıklayınız.

Çimen, D., Kurşun, T. T., Çaykara, T., Floresans Özellikli Polimerik Fırçaların Sentezi, Karakterizasyonu ve Kararlılığının İncelenmesi (Sözlü Sunum). 

Demirci, S., Çimen, D., Çaykara, T., Yaşayan Polimerizasyon Yöntemleriyle Biyofonksiyonel Polimerik Fırçaların Hazırlanması (Sözlü Sunum). 

S. Kınalı-Demirci, S. Demirci, T. Çaykara, Polielektrolit fırçaların sentezi ve karakterizasyonu”  (Poster İkincilik Ödülü). 

S. Demirci, T. Çaykara, RAFT polimerizasyonu ile katyonik polimer fırça sentezi ve DNA immobilizasyonunda kullanımı. 

Ayhan Ekmekci, Mehlika Pulat, Jelâtin-Kitosan Hidrojellerin Şişme ve Bozunma Davranışlarının İncelenmesi (poster sunumu). 

Berfu Arıkan, Mehlika Pulat, Tabakalı Hidrojel Sistemlerinin Şişme/Bozunma Davranışlarının İncelenmesi (poster sunumu). 

Gülen Oytun Akalın,Mehlika Pulat, Jelatin Hidrojellerden Üre Serbestleşmesi (poster sunumu).

Neşe Yoltay, Betül Aydın, Belma Aslım, Mehlika Pulat, Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Pseudomonas Aeruginosa-78 Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi (sözlü sunum). 

Nilgün Uğurlu, Belma Aslım, Şahlan Öztürk, Mehlika Pulat, Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Synechocystis Sp. Baso670 (+) Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi (poster sunumu).

Merve Olukman, Oya Şanlı, Ebru Kondolot olak Poli(vinil alkol)-Magnetit Nanokompozit Membranlar Kullanılarak Aseton/Su Karışımlarının Ayrılması (Sözlü sunum).

Aslı Kahraman, Oya Şanlı, Kanser İlacı 5-fluorouracil’in Magnetit İçeren Kitosan/Metil Selüloz Nanokürelerden  Kontrollü Salımı (Poster sunumu).

Oya Şanlı, Gülşen Taşkın, Nanogözenekli NaAlg/CMS Membranlardan Naproksenin Kontrollü Salımı (Poster Sunumu). 

Eşsiz S., Sarı B., “Poli(Vinil Asetat)/Polistiren/Polipirol Üçlü Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, SS-27.(Sözlü sunum)

Eşsiz S., Demir B., Sarı B., “Polistiren/Poliindol Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, PSK-136. (Poster sunumu)

Dilek NARTOP, Hatice ÖĞÜTÇÜ, Nurşen SARI. Antimikrobiyal Ajan Olarak Yeni Polimer Tabanlı Schiff Bazlarının Sentez ve Karakterizasyonu.

Dilek NARTOP, Nurşen SARI, Hatice, ÖĞÜTÇÜ. Polistirene Takılı Yeni Azometinlerin Sentez, Karakterizasyon ve Biyolojik Aktivite Özellikleri.

Esra BOZKIR, Nurdan KURNAZ, Nurşen SARI. Ni(II) ve Cr(III) İyonlarını İçeren Koordinasyon Polimerlerinin SEM-EDX ile Yapı Tayini.

Esra BOZKIR, Nurşen SARI, Nurdan KURNAZ. Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanılabilecek (Aminometil)polistirenin Modifikasyonu ve Karakterizasyonu

Hatice Öğütcü, Esra Bozkır, Nurşen Sarı. Diamagnetic Ni(II) Koordinasyon Polimerlerin Antimikrobiyal Özellikleri

 

III. Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz, 2012,  Balıkesir, Türkiye.

S. Demirci, T. Çaykara, Klik reaksiyonu ve RAFT polimerizasyonu ile katyonik polimer fırça sentezi. 

S. Demirci, S. Kınalı-Demirci, T. Çaykara pH ve sıcaklık duyarlı polimer fırçaların sentezi ve karakterizasyonu. 

 

X. Kimyasal Fizik Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Ankara, Türkiye.

Levent Kubuş, Gökhan Demirel, Controlling Uni-directional Wetting via Surface Chemistry and Morphology (Sözlü sunum).

Selin Duman, Yavuz Dede, Intersystem Crossing Properties of Heavy Atom Free bis-Chromophores via Electronic Structure Calculations (Sözlü sunum).

Ebru Aktan, Berna Catikkaş, Hasan Esener, Molecular Structure, Tautomerism and Vibrational Spectra of 3-Amino-2-phenylazobut-2-en nitrile (Poster Sunumu) 

Berna Catikkaş, Ebru Aktan, Hasan Esener,DFT, FT-Raman, FT-IR and NMR Studies of 2,2,6,6- Tetrametilbisindandion (Poster Sunumu) 

 

 

 

 

 

 

NanoTR-8, 25-29 June 2012, Hacettepe University, Ankara, Türkiye.

Ozet-NanoTR-8 için tıklayınız.

Demirel Birlik G., Korkusuz C., Çaykara T., Dual pH/ light Triggered Monolayer Films for DNA Release.

 

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) in Ankara,  26-29 June 2012

Özetler Pharmaceutical Sciences için tıklayınız

Dilek Nartop, Nurşen Sari, Hatice Öğütcü, Perihan Gürkan. Novel Asymmetric Schiff Bases and their Antimicrobial Properties., Dilek Nartop, Hatice Öğütçü, Nurşen Sarı. Evaluation of Antimicrobial Activities of a new Asymmetric Schiff Base.

Nurşen Sarı, Nurdan Kurnaz , Hatice Öğütcü. Comparison Antibacterial and Antifungal Properties of Between Diamagnetic and Paramagnetic Ni(II) Complexes.

Nurdan Kurnaz, Hatice Öğütcü, Nurşen Sarı. Novel Cr(III) Complexes of D-Aminoacid-Schiff Bases as Antimirobial Agents.

 

II. Eser Analiz Çalıştayı, 27–30 Haziran 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, Türkiye. 

Özetler-II. Eser Analiz Çalıştayı için tıklayınız.

Olcay Şendil, Esengül Ateş, Güler Somer, Güler Ekmekci Nar ekşisinde selenyum ve bakırın diferansiyel puls polarografisi ile tayini için yöntem geliştirme (poster sunumu).

Güler Somer, Ziya Almas, Olcay Şendil Eser miktarda nitrit iyonunun diferansiyel puls polarografisi ile dolaylı yoldan tayini için yeni bir yöntem geliştirilmesi (sözlü sunum). 

Tuba Sarıgül ve Recai İnam, Sulfonilüre grubu pestisitlerin elektrokimyasal yöntemlerle tayinleri (sözlü sunum). 

 

EFC Workshop: Beyond Single Oxidants, 19-21 Eylül 2012 Workshop, Dechema Frankfurt, Almanya

A. Aytaç, A.Elif SanlıDeactivation of graphite supported nano-silver for application of direct borohydride/peroxide fuel cells. 

 

The European Corrosion Congress (EUROCORR)-2012, 9-13 Eylül 2012 Sheraton İstanbul, Maslak, Türkiye

M. Karakuş, A. Aytaç, S. Bilgiç  Corrosion Rate and Chirality Comparison of the Effect of R- and S-Dithiophosphinamides on The Mild Stil Corrosion. 

H. Üçkardeş, S. B. Koçak, S. Bilgiç, P. Ö. Yıldız,A. Aytaç  Corrosion Inhibition of Mild Steel By 16- and 17-Membered N2O2 Donor Type dibenzo-Bis-Imino Crown Ethers in HCl. 

Pınar Özge Yıldız,A. Aytaç, S. Ören A Corrosion Inhibitor for Cleaning Ink From A Printing Pres. 

 

VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 3-7 Eylül 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye.  

Özetler-VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi çin tıklayınız.

Erdoğan Hasdemir, Demet Uzun, N,N’-Bis(indol-3-karboksaldimin)-1,2-diaminosiklohekzan schiff bazı İle modifiye camsı karbon elektrot kullanarak askorbik asit ve ürik asit varlığında dopamin tayini. 

Demet Uzun, Erdoğan HasdemirElektrokimyasal yöntemle modifiye camsı karbon elektrot kullanarak askorbik asit ve ürik asit varlığında dopamin tayini. 

 

II. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Haziran 2012, Ankara, Türkiye.

Dilek ÇİMEN(Düzenleyici ve Eğitimci)

Burcu AYDINER (Düzenleyici ve Eğitimci)

 

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. 

Özetler-IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi için tıklayınız.

Özetler2-IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi için tıklayınız.

Çimen, D., Kurşun, T. T., Çaykara, T., Floresans Özellikli Polimerik Fırçaların Sentezi, Karakterizasyonu ve Kararlılığının İncelenmesi (Sözlü Sunum). 

Demirci, S., Çimen, D., Çaykara, T., Yaşayan Polimerizasyon Yöntemleriyle Biyofonksiyonel Polimerik Fırçaların Hazırlanması (Sözlü Sunum). 

S. Kınalı-Demirci, S. Demirci, T. Çaykara, Polielektrolit fırçaların sentezi ve karakterizasyonu”  (Poster İkincilik Ödülü). 

S. Demirci, T. Çaykara, RAFT polimerizasyonu ile katyonik polimer fırça sentezi ve DNA immobilizasyonunda kullanımı. 

Ayhan Ekmekci, Mehlika Pulat, Jelâtin-Kitosan Hidrojellerin Şişme ve Bozunma Davranışlarının İncelenmesi (poster sunumu). 

Berfu Arıkan, Mehlika Pulat, Tabakalı Hidrojel Sistemlerinin Şişme/Bozunma Davranışlarının İncelenmesi (poster sunumu). 

Gülen Oytun Akalın,Mehlika Pulat, Jelatin Hidrojellerden Üre Serbestleşmesi (poster sunumu).

Neşe Yoltay, Betül Aydın, Belma Aslım, Mehlika Pulat, Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Pseudomonas Aeruginosa-78 Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi (sözlü sunum). 

Nilgün Uğurlu, Belma Aslım, Şahlan Öztürk, Mehlika Pulat, Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Synechocystis Sp. Baso670 (+) Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi (poster sunumu).

Merve Olukman, Oya Şanlı, Ebru Kondolot olak Poli(vinil alkol)-Magnetit Nanokompozit Membranlar Kullanılarak Aseton/Su Karışımlarının Ayrılması (Sözlü sunum).

Aslı Kahraman, Oya Şanlı, Kanser İlacı 5-fluorouracil’in Magnetit İçeren Kitosan/Metil Selüloz Nanokürelerden  Kontrollü Salımı (Poster sunumu).

Oya Şanlı, Gülşen Taşkın, Nanogözenekli NaAlg/CMS Membranlardan Naproksenin Kontrollü Salımı (Poster Sunumu). 

Eşsiz S., Sarı B., “Poli(Vinil Asetat)/Polistiren/Polipirol Üçlü Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, SS-27.(Sözlü sunum)

Eşsiz S., Demir B., Sarı B., “Polistiren/Poliindol Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, PSK-136. (Poster sunumu)

Dilek NARTOP, Hatice ÖĞÜTÇÜ, Nurşen SARI. Antimikrobiyal Ajan Olarak Yeni Polimer Tabanlı Schiff Bazlarının Sentez ve Karakterizasyonu.

Dilek NARTOP, Nurşen SARI, Hatice, ÖĞÜTÇÜ. Polistirene Takılı Yeni Azometinlerin Sentez, Karakterizasyon ve Biyolojik Aktivite Özellikleri.

Esra BOZKIR, Nurdan KURNAZ, Nurşen SARI. Ni(II) ve Cr(III) İyonlarını İçeren Koordinasyon Polimerlerinin SEM-EDX ile Yapı Tayini.

Esra BOZKIR, Nurşen SARI, Nurdan KURNAZ. Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanılabilecek (Aminometil)polistirenin Modifikasyonu ve Karakterizasyonu

Hatice Öğütcü, Esra Bozkır, Nurşen Sarı. Diamagnetic Ni(II) Koordinasyon Polimerlerin Antimikrobiyal Özellikleri

 

III. Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz, 2012,  Balıkesir, Türkiye.

S. Demirci, T. Çaykara, Klik reaksiyonu ve RAFT polimerizasyonu ile katyonik polimer fırça sentezi. 

S. Demirci, S. Kınalı-Demirci, T. Çaykara pH ve sıcaklık duyarlı polimer fırçaların sentezi ve karakterizasyonu. 

 

X. Kimyasal Fizik Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Ankara, Türkiye.

Levent Kubuş, Gökhan Demirel, Controlling Uni-directional Wetting via Surface Chemistry and Morphology (Sözlü sunum).

Selin Duman, Yavuz Dede, Intersystem Crossing Properties of Heavy Atom Free bis-Chromophores via Electronic Structure Calculations (Sözlü sunum).

Ebru Aktan, Berna Catikkaş, Hasan Esener, Molecular Structure, Tautomerism and Vibrational Spectra of 3-Amino-2-phenylazobut-2-en nitrile (Poster Sunumu) 

Berna Catikkaş, Ebru Aktan, Hasan Esener,DFT, FT-Raman, FT-IR and NMR Studies of 2,2,6,6- Tetrametilbisindandion (Poster Sunumu)