Duyurular

 

  1. Modül formları teslim edildikten sonra öğrenci tercihleri dikkate alınarak modüllerdeki öğrenci sayıları belirlenir.
  2. Bölümüz Öğrencilerin modülü belirlendikten sonra, modül değişimi yapılamaz.*
  3. Öğrencinin modülü belirlendikten sonra, bir dönemde toplam 5 (beş) seçmeli ders alabilir. Bu derslerden 2 (iki) tanesi modülün zorunlu seçmeli dersi, 1 (bir) tanesi modülün diğer seçmeli derslerinden, diğer 2 (iki) tanesi farklı anabilim dallarındaki seçmeli derslerden olmalıdır.

 

*Öğrenci Kim 449 Araştırma Projesi I ve Kim 450 Araştırma Projesi II derslerini almamış ya da alıp her iki dersten de başarısız olmuş ise, bir sonraki yıl yeniden modül formunu doldurarak başvuru yapabilir. Bu durum Öğrencinin istediği modülü seçeceği anlamına gelmeyip yeniden başvurmuş gibi değerlendirilir.

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI