Lisansüstü Zorunlu/Seçmeli Dersler (Kimya YL/DR)

Ders Kodu

AKTS

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Açıklama

KİM5081

8

ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERI I

Z/S

Yüksek Lisans programında zorunlu

KİM5181

8

KİMYASAL BAĞLAR

Z/S

Yüksek Lisans programında zorunlu

KİM5021

8

ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI

Z/S

Doktora programında zorunlu

KİM5211

8

İLERİ FİZİKOKİMYA I

Z/S

Doktora programında zorunlu

KİM5451

8

KARBONHİDRAT VE LİPİT METABOLİZMASI

Z/S

Doktora programında zorunlu

83FBE7001

6

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Z

 

KİM5011

6

İLERİ POLİMER KİMYASI

S

 

KİM5031

8

ATOMİK SPEKTROSKOPİ I

S

 

KİM5041

6

ATOMİK SPEKTROSKOPİ II

S

 

KİM5051

6

İLERİ İNORGANİK KİMYA I

S

 

KİM5061

8

İLERİ YÜZEY KİMYASI

S

 

KİM5091

6

İNORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI

S

 

KİM5092

8

ORGANİK POLAROGRAFİ

S

 

KİM5094

8

POLİMERİZASYON KİNETİĞİ

S

 

KİM5101

8

NANO BİYOTEKNOLOJİ

S

 

KİM5111

6

ORGANİK BOYAR MADDELER

S

 

KİM5121

6

ORGANOMETALLER KİMYASI

S

 

KİM5131

8

FOTOKİMYA

S

 

KİM5141

6

ELEKTRO ANALİTİK KİMYA

S

 

KİM5161

6

KOROZYON

S

 

KİM5171

6

İLERİ ORGANİK KİMYA

S

 

KİM5191

6

BİYOKİMYASAL KİNETİK

S

 

KİM5195

6

NANO MALZEMELER VE NANO KİMYA

S

 

KİM5221

8

KROMATOĞRAFİK AYIRMA METOD.

S

 

KİM5231

6

HETERO BİLEŞİKLERİN KİMYASI

S

 

KİM5241

6

STEROKİMYA I

S

 

KİM5261

8

İLERİ ELEKTROKİMYA

S

 

KİM5281

8

KOORDİNASYON KİMYASI

S

 

KİM5301

8

KOLLOİD KİMYASI

S

 

KİM5311

6

NOKTA GRUPLARI

S

 

KİM5321

6

STEREOKİMYA II

S

 

KİM5351

6

POLİMER TEKNOLOJİSİ

S

 

KİM5371

6

ÖZEL ANALİZ METODLARI

S

 

KİM5381

6

BİYOMEDİKAL MATERYALLER

S

 

KİM5401

6

BİLEŞİKLERİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ

S

 

KİM5441

6

ANALİZDE METOD SEÇİMİ

S

 

KİM5461

6

VOLTAMETRİK ANAL. MET.

S

 

KİM5491

6

İNORGANİK ELEKTRONİK SPEKTROSKOPİ

S

 

KİM5501

6

ALKOLİDLER VE FLAVONİDLER KİMYASI

S

 

KİM5521

8

BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR

S

 

KİM5541

6

AZOTLU BİLEŞİKLERİN METABOLİZMASI

S

 

KİM5551

8

ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ II

S

 

KİM5561

8

ELEKTRO ORGANIK KİMYA

S

 

KİM5581

8

ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER

S

 

KİM5591

8

ENZİMOLOJİ

S

 

KİM5601

8

POLİMERİK MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU I

S

 

KİM5661

6

İLERİ İNORGANİK KİMYA II

S

 

KİM5681

7

SENTETİK MEMBRANLAR

S

 

KİM5741

8

İLETKEN POLİMERLER

S

 

KİM5761

6

POLİMER FİZİKOKİMYASI

S

 

KİM5781

8

POLİMERİK MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU II

S

 

KİM5891

6

ELEMENTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

S

 

KİM5961

6

İLERİ ÇEVRE KİMYASI

S

 

KİM5971

6

BİYOSENSÖRLER

S

 

83FBE5003

5

YÜKSEK LİSANS SEMİNER

Z

Tez danışmanı atanmış YL öğrencisi, ikinci yarıyıldan itibaren seminer dersi alabilir. Seminer dersini alan öğrenciler danışmanlarının da katıldığı bir oturumda dinleyicilere açık olarak tez konuları ile ilgili sözlü sunum yaparlar. Seminer programı Ana Bilim Dalı web sayfasında ilan edilir.

83FBE5001

5

YÜKSEK LİSANS TEZİNE HAZIRLIK

Z

İkinci yarıyılda tez konusunu belirlemek ve önermek amacı ile Yüksek Lisans Tezine Hazırlık dersi alınır (Tez danışmanı ilk yarıyılın sonuna kadar atanmış olmalıdır). Ders, tez danışmanı tarafından açılır ve yaz ayları da dahil olmak üzere Yüksek Lisans Tez çalışması dersini alıncaya kadar devam eder.

83FBE5002

30

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

Z

Tez Hazırlık dersinden başarılı olan ve ders dönemini tamamlamış YL öğrencisi Yüksek Lisans Tez Çalışması dersini alır. Ders, öğrencinin mezuniyetine kadar yarıyıl ve yaz ayları da dahil olmak üzere öğrencinin mezuniyetine kadar alınır.

83FBE6003

5

DOKTORA SEMİNER

Z

Tez danışmanı atanmış DR öğrencisi, ikinci yarıyıldan itibaren seminer dersi alabilir. Seminer dersini alan öğrenciler danışmanlarının da katıldığı bir oturumda dinleyicilere açık olarak tez konuları ile ilgili sözlü sunum yaparlar. Seminer programı Ana Bilim Dalı web sayfasında ilan edilir.

83FBE6001

5

DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK

Z

Tez danışmanı atanmış doktora öğrencisi tez konusunu belirlemek ve önermek amacı ile Doktora Tezine Hazırlık dersi alır (Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanmış olmalıdır). Ders, tez danışmanı tarafından açılır ve yaz ayları da dahil olmak üzere Doktora Tez Çalışması dersini alıncaya kadar devam eder.

83FBE6002

30

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

Z

Doktora Tez Hazırlık dersinden başarılı olan, ders dönemini tamamlamış ve Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlamış öğrenci Yüksek Lisans Tez Çalışması dersini alır. Ders, öğrencinin mezuniyetine kadar yarıyıl ve yaz ayları da dahil olmak üzere öğrencinin mezuniyetine kadar alınır.

83FBE6004

25

YETERLİK SINAVI

Z

Derslerini başarı ile tamamlayan, başarı notu 3,00/4,00 olan ve doktora yeterlik sınavına girmek isteyen doktora öğrencisi bu derse yarıyıl başında sistem üzerinden kayıt yapar. YL sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.