Komisyonlar
Kimya Bölüm Komisyonları
Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Hüseyin Çelikkan

Doç. Dr. Servet Çete

Öğr. Gör. Kübra Özkan Hüküm

Araş. Gör. Deniz Akın Anakök

Kalite Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Halit Arslan

Doç. Dr. Özcan Yalçınkaya

Doç. Dr. Burcu Aydıner

Araş. Gör. Ezgi Adak

Araş. Gör. Özge Laçin

Araş. Gör. Nüveyre Canbolat

Araş. Gör. Mazlum Türk

 
Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Aliye Altundaş

Prof. Dr. Ayla Balaban Gündüzalp

Doç. Dr. Hamdi Özkan

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erol

Öğr. Gör. Dr. Ertan Yildirim

 

 

Risk Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ümmühan Özmen

Prof. Dr. Nebahat Değirmenbaşı

Doç. Dr. Aylin Aytaç

Araş. Gör. Dr. Demet Uzun

AR-GE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu

Doç. Dr. Yavuz Dede

Doç. Dr. Gökhan Demirel

Nazan Gündüz (Bölüm sekreteri)

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Nurşen Sarı

Prof. Dr. Gülsen Asman

Doç. Dr. Özlem Özdemir

Öğr. Gör. Dr. Elvan Hasanoğlu Özkan

Lisans Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Gülsen Asman

Prof. Dr. Aliye Altundaş

Prof. Dr. Ayla Balaban Gündüzalp

Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Nurşen Sarı

           Prof. Dr. Ayla Balaban Gündüzalp

  Doç. Dr. Aylin Aytaç

Staj/İşyeri Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Ali Dişli

Doç. Dr. Serkan Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erol