Kalite Politikamız - Kimya
Kalite Politikamız
  • Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırmada lider olmak.
  •  
  • Eğitim ve öğretim etkinliklerini değişen şartlara paralel olarak güncellemek ve yürütmek.
  •  
  • Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayi ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, AR-GE’nin önemini bilen insani değerlere saygılı, kimyagerleri yetiştirmek.
  •  
  • Güncel bilimsel çalışma alanlarında evrensel niteliğe sahip bilgi üretmek ve paylaşmak.
  •  
  • Toplam kalite yönetimi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak mezunlarımızın çalıştığı kurumların memnuniyetini sağlamaktır.