Politikalarımız

KİMYA BÖLÜMÜ POLİTİKALARI

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırmada lider olmak. 

- Eğitim ve öğretim etkinliklerini değişen şartlara paralel olarak güncellemek ve yürütmek.

- Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayi ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, AR-GE’nin önemini bilen insani değerlere saygılı, kimyagerleri yetiştirmek. 

- Güncel bilimsel çalışma alanlarında evrensel niteliğe sahip bilgi üretmek ve paylaşmak.

- Toplam kalite yönetimi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak mezunlarımızın çalıştığı kurumların memnuniyetini sağlamaktır.

 

EĞİTİM  ÖĞRETYİM POLİTİKASI

- Kimya alanında, uygulamalı ve teorik olarak bilgi ve becerilerle donatılmış, bilimsel ve mesleki ahlakı özümsemiş kimyagerler yetiştirmek.

- Sorgulayan, problem çözen, değişen dünyayı takip eden girişimci ruha sahip görev bilinci yüksek yenilikçi kimyagerler yetiştirmek.

- Eğitimim sürekli olduğunu bilen, öğrenmeyi öğrenen kimyagerlerin sayısını artırmak.

- Öğrenci değişim programları sayesinde farklı öğrenme ve kültür ortamlarını öğrenen kimyagerlerin sayısın artırmak.

- Ülkemizin ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora mezunu kimyager sayısını artırmak.

 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

- Uluslararası düzeyde tanınır ve dünya öğrencilerinin tercih edeceği bir bölüm olmak

- Erasmus, Mevlâna değişim programı gibi programlardaki öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmak,

- Yurt dışından özellikle Avrupa ve Asya’dan gelen Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenci sayısını artırmak.

- Uluslararası kimya firmalarında staj yapan öğrenci ve çalışan mezun sayısını artırmak.

 

ARAŞTIRMA POLİTİKASI

- Bilim felsefesini içselleştirmiş, bilgiye erişim, bilgiyi kullanma, toplum yararına bilimsel bilgi üretme kapasitesine sahip öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırmak.

- Araştırma faaliyetlerinde mesleki etik ilkeler ışığında özgün yayın, faydalı model, ürün ve patente dönüşecek etki değeri yüksek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması.

- Bölüm içerisinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluların desteklediği proje sayılarının artırılması.

- Öncelikli alanlarda çalışan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısının artırılması.

 

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

- Araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin TTO ve TeknoPark desteğiyle toplum yararına sunmak.

- Ürün geliştirilmesi ve kalitenin artırılması amacıyla üniversite sanayii iş birliği çerçevesinde bölgesel ve ulusal katkılar sağlamak.