İyileştirme Alanları - Kimya
İyileştirme Alanları
Ø  Fiziksel alanların bölümün büyümesi doğrultusunda yetersiz olması
Ø  Mevcut Araştırma görevlisi ve uzman sayısının yetersiz olması
Ø  Bölüm bütçesinin olmaması
Ø  Son yıllarda Bölümümüze yerleşen öğrencilerin sıralamasının düşük olması