İNGİLİZCE DESTEKLİ TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMI (İDTE)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Y.Y

KODU

Z/S

DERSİN ADI

KREDİSİ(T+U)

AKTS KREDİSİ

 I.YIL

I. YIL DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

I

KİM 101

Z

Genel Kimya I

(4+0)4

6

FİZ 101

Z

Genel Fizik I

(4+0)4

5

MAT 109

Z

Genel Matematik I

(4+0)4

5

TAR 191

Z

Ata. İlk. ve İnkilap Tarihi I

(2+0)0

2

TDE 191

Z

Türk Dili I

(2+0)0

2

KİM 107

S

Bilimin Doğası

(2+0)2

3

ING 101

Z

İngilizce I**

(3+0)3

4

 

S

Sosyal Seçmeli I*

(2+0)2

3

   

TOPLAM

(23+0)19

30

II

KİM 102

Z

Genel Kimya II

(4+0)4

6

FİZ 102

Z

Genel Fizik II

(4+0)4

6

MAT 110

Z

Genel Matematik II

(4+0)4

5

KİM 152

Z

Genel Kimya Laboratuvarı

(0+2)1

2

FİZ 154

Z

Genel Fizik Laboratuvarı

(0+2)1

2

TAR 192

Z

Ata. İlk. ve İnkilap Tarihi II

(2+0)0

2

TDE 192

Z

Türk Dili II

(2+0)0

2

BİY 112

Z

Genel Biyoloji

(2+0)2

2

ING 102

Z

İngilizce II**

(3+0)3

3

   

TOPLAM

(21+0)19

30

 

 

II.YIL

II. YIL DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

I

KİM 201

Z

Analitik Kimya I

(4+0)4

7

KİM 203

Z

AnorganikKimya I

(4+0)4

6

KİM 217

Z

Kimyacılar İçin Mat.ve Bilgisayar Uyg.

(4+0)4

4

KIM 207

Z

Organik Kimyaya Giriş

(2+0)2

3

KİM 251

Z

Analitik Kimya Lab. I

(0+6)2

4

ING 201

Z

Özel Amaçlı İngilizce I**

(3+0)3

3

 

S

Sosyal Seçmeli II*

(2+0)2

3

   

TOPLAM

(21+6)21

30

II

KİM 202

Z

Analitik Kimya II

(4+0)4

7

KİM 204

Z

AnorganikKimya II

(4+0)4

6

KİM 206

Z

Organik Kimya I

(4+0)4

5

KİM 252

Z

Analitik Kimya Lab. II

(0+6)2

2

KİM 254

Z

Anorganik Kimya Lab. II

(0+4)1

2

KIM 256

Z

Organik Kimya Lab.  I

(0+4)1

2

KIM 258

Z

Fizikokimyaya Giriş

(3+0)3

3

ING 202

Z

Özel Amaçlı İngilizce II**

(3+0)3

3

   

TOPLAM

(18+14)22

30

 

 

* Sosyal Seçmeli I ve Sosyal Seçmeli II dersleri Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi ,Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu veya Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden alınabilir.

** Alınması zorunlu derstir.

 

III.YIL

III. YIL DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

I

KİM 301

Z

Fizikokimya I

(4+0)4

7

KİM 305

Z

Organik Kimya II

(4+0)4

6

KİM 303

Z

Biyokimya I

(4+0)4

6

KİM 307

Z

Aletli Analiz

(4+0)4

6

KIM 355

Z

Organik Kimya Lab. II

(0+4)1

2

ING 301

S

İngilizce V**

(3+0)3

3

   

TOPLAM

(19+4)20

30

II

KİM 302

Z

Fizikokimya II

(4+0)4

7

KİM 308

Z

Biyokimya II

(4+0)4

6

KİM 352

Z

Biyokimya Lab.

(0+4)1

2

KİM 306

Z

Kuantum Kimyası

(4+0)4

6

KİM 354

Z

Fizikokimya Lab.

(0+4)1

2

KİM 358

Z

Aletli Analiz Lab.

(0+4)1

4

ING 302

S

İngilizce VI**

(3+0)3

3

   

TOPLAM

(15+12)18

30

 

 

IV.YIL

IV. YIL DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  KİM 493 Z İş Sağlığı ve Güvenliği I (2+0)2 3

I

KİM 401

Z

Endüstriyel Kimya I

(3+0)3

4

KİM 449

S

Araştırma Projesi I

(2+4)3

4

ING 401

S

İngilizce VII**

(4+0)4

4

 

S

Seçmeli I

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli II

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli III

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli IV

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli V

(2+0)2

3

   

TOPLAM

(16+4)22

30

   KİM 480 Z İş Sağlığı ve Güvenliği II (2+0)2 3

II

KİM 402

Z

Endüstriyel Kimya II

(3+0)3

4

KİM 450

S

Araştırma Projesi II

(2+4)3

4

ING 402

S

İngilizce VIII**

(4+0)4

4

 

S

Seçmeli VI

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli VII

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli VIII

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli IX

(2+0)2

3

 

S

Seçmeli X

(2+0)2

3

   

TOPLAM

(17+4)22

30

 

 

KODU

 

DERSİN ADI

T+U

KREDİ

AKTS

 

ANALİTİK KİMYA MODÜLÜ SEÇMELİ DERSLERİ

Analitik Kimya Seçmeli Ders İçerikleri için Tıklayınız

 

 

 

 

KIM 426

Kromatografik Yöntemler

2+0

2

3

KIM 414

Elektroanalitik Kimya

2+0

2

3

KIM 442

Atomik Spektroskopik Yöntemler

2+0

2

3

KIM 410

Çevre Kimyası

2+0

2

3

KIM 407

Adli Kimya

2+0

2

3

KIM 415

Eser Element Analizleri

2+0

2

3

KIM 409

Kalite ve Standart

2+0

2

3

KIM 444

Moleküler Spektroskopik Yöntemler

2+0

2

3

KIM 413

Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri

2+0

2

3

KİM 476 Nükleer Analiz Yöntemleri 2+0 2 3
 

    ANORGANİK KİMYA MODÜLÜ SEÇMELİ DERSLERİ

Anorganik Kimya Seçmeli Ders İçerikleri için Tıklayınız

 

 

  

KİM 423

Metaller Kimyası

2+0

2

3

KİM 408

Ametaller Kimyası

2+0

2

3

KİM 457

Anorganik Tep. Mek.

2+0

2

3

KİM 437

Simetri ve Nokta Grupları

2+0

2

3

KİM 411

Koordinasyon Bileşiklerinin Elektron Spektrumları

2+0

2

3

KİM 432

Bilgisayarla Molekül Modelleme

2+0

2

3

KİM 433

Organometaller Kimyası

2+0

2

3

KİM 473

Kimyacılar İçin Arkeometri

2+0

2

3

KİM 430

Metal İçerikli İlaçlar

2+0

2

3

KİM 464

Supramoleküler Kimya

2+0

2

3

KİM 406

Biyoinorganik Kimya

2+0

2

3

KİM-463

Koordinasyon Bileşiklerinde Manyetizma

2+0

2

3

KİM-465

Koordinasyon Kimyasında İleri Konular

2+0

2

3

KİM 446 İnorganik Elektronik Spektroskopi 2+0 2 3
 

    ORGANİK KİMYA MODÜLÜ SEÇMELİ DERSLERİ

Organik Kimya Seçmeli Ders İçerikleri için Tıklayınız

 

   

KİM 425

Organik Kimya III

2+0

2

3

KİM 438

Organik Kimya IV

2+0

2

3

KİM 429

Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler

2+0

2

3

KİM 435

Heterosiklik Bileşikler

2+0

2

3

KİM 443

Sterokimya

2+0

2

3

KİM 492

Elektroorganik Kimya

2+0

2

3

KİM 447

Organik Kimyada Sentez Tasarımı

2+0

2

3

KİM 494

İlaç Kimyası

2+0

2

3

KİM 496

Doğal Bileşikler Kimyası

2+0

2

3

KİM 452

Denel Organik Kimya

2+0

2

3

KİM 455

Laboratuvar Güvenliği ve Kazalardan Korunma

2+0

2

3

 

    FİZİKOKİMYA MODÜLÜ SEÇMELİ DERSLERİ

Fizikokimya Seçmeli Ders İçerikleri için Tıklayınız

 

   

KİM 434

Kimyasal Kinetik ve Tep. Mekanizmaları

2+0

2

3

KİM 431

Yüzey Kimyası ve Kataliz

2+0

2

3

KİM 459

Polimer Kimyası I

2+0

2

3

KİM 462

Kolloid Kimyası

2+0

2

3

KİM 439

Polimer Kimyası  II

2+0

2

3

KİM 466

Nükleer Kimya

2+0

2

3

KİM 418

Korozyon Kimyası

2+0

2

3

KİM 469

Katı Hal Kimyasına Giriş

2+0

2

3

KİM 448

Elyaf Kimyası

2+0

2

3

KİM 458

Polimerik Biyomateryaller

2+0

2

3

KİM 484 Nanoteknoloji Uygulamaları 2+0 2 3
KİM 478 Hesaplamalı Kimyaya Giriş 2+0 2 3
KİM 474 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Uyg. 2+0 2 3
KİM 417 Fizikokimyada Seçilmiş Araştırma Konuları 2+0 2 3
KİM 467 Malzeme Bilimi I 2+0 2 3
KİM 471 Nanoteknolojiye Giriş 2+0 2 3
KİM 470 Malzeme Bilimi II 2+0 2 3
 

    BİYOKİMYA MODÜLÜ SEÇMELİ

DERSLERİ

Biyokimya Seçmeli Ders İçerikleri için Tıklayınız

 

   

KİM 421

Besin Kimyası I

2+0

2

3

KİM 412

Beslenme Kimyası

2+0

2

3

KİM 477

Biyoteknolojik Sentezler

2+0

2

3

KİM 479

Biyosensörler

2+0

2

3

KİM 440

Besin Kimyası II

2+0

2

3

KİM 456

Enzim Teknolojisi

2+0

2

3

KİM 468

Karbohidrat ve Lipit Metabolizması

2+0

2

3

KİM 481

Biyokimyada Temel Teknikler

2+0

2

3

KİM 472

Biyoelementlerin İşlevleri ve Metabolizması

2+0

2

3

KİM 420

Bazi Hastalıkların Biyokimyası

2+0

2

3

KİM 483

Biyoaktivite ve İlaç Etken Maddeleri

2+0

2

3

KİM 485

Azotlu Bileşiklerin Metabolizması I

2+0

2

3

KİM 482

Azotlu Bileşiklerin Metabolizması II

2+0

2

3

KİM 498

Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemleri  (Zorunlu Seçmeli)

2+0

2

3

KİM 487

Kan ve Solunum Biyokimyası

2+0

2

3

KİM 489

Biyokimyada Temel Konularla İlgili Problem Çözümleri

2+0

2

3

Kim 491

Enzim Kinetiği ve İnhibisyon Türleri

2+0

2

3