GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı: 30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
  ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı: 30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı: 30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı: 30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı: 30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı: 30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı: 30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
  DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
  DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı: 30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
5011304 İLERİ POLİMER KİMYASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5021304 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5031304 ATOMİK SPEKTROSKOPİ I Seçmeli
0+0+3
7.5
5041304 ATOMİK SPEKTROSKOPİ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5081304 ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERI 1 Seçmeli
0+0+3
7.5
5091304 İNORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5111304 ORGANİK BOYAR MADDELER Seçmeli
0+0+3
7.5
5131304 FOTO KİMYA Seçmeli
0+0+3
7.5
5141304 ELEKTRO ANALİTİK KİMYA Seçmeli
0+0+3
7.5
5171304 İLERİ ORGANİK KİMYA Seçmeli
0+0+3
7.5
5181304 KİMYASAL BAĞLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5191304 BİYOKİMYASAL KİNETİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5211304 İLERİ FİZİKOKİMYA I Seçmeli
0+0+3
7.5
5221304 KROMATOĞRAFİK AYIRMA METOD. Seçmeli
0+0+3
7.5
5231304 HETERO.BİLEŞİK.KİM. Seçmeli
0+0+3
7.5
5241304 STEROKİMYA 1 Seçmeli
0+0+3
7.5
5291304 MOLEKÜLER ORBITAL TEORISI Seçmeli
0+0+3
7.5
5301304 KOLLOİD KİMYASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5311304 NOKTA GRUPLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5351304 POLİMER TEKNOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5371304 ÖZEL ANALİZ METODLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5381304 BİYOMEDİKAL MATERYALLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5401304 BİLEŞİKLERİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5441304 ANALİZDE METOD SEÇİMİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5451304 KARBONHİD. VE LİPİT METABOLİZMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5461304 VOLTAMETRİK ANAL. MET. Seçmeli
0+0+3
7.5
5521304 BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5531304 STEREOKİMYA II Seçmeli
0+0+3
7.5
5541304 AZOTLU BİLEŞİKLERİN METABOLİZMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5551304 ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ 2 Seçmeli
0+0+3
7.5
5561304 ELEKTRO ORGANIK KİMYA Seçmeli
0+0+3
7.5
5581304 ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5591304 ENZİMOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5601304 POLİMERİK MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU I Seçmeli
0+0+3
7.5
5661304 İLERİ İNORGANİK KİMYA II Seçmeli
0+0+3
7.5
5681304 SENTETİK MEMBRANLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5741304 İLETKEN POLİMERLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5781304 POLİMERİK MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU II Seçmeli
0+0+3
7.5
5891304 ELEMENTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5961304 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5971304 BİYOSENSÖRLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5980004 YÜKSEK LİSANS SEMİNER Seçmeli
0+0+0
7.5
6001004 DOKTORA TEZİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6051304 ORGANİK POLAROGRAFİ Seçmeli
0+0+3
7.5
6121304 KURAMSAL KİMYA Seçmeli
0+0+3
7.5
6500296 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli
0+0+3
7.5
9010401 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
22.5