"2019-2023-GÜ. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Lisansüstü Stratejik Plan Yayımlanmıştır." - Kimya